தோல்பாவைக் கூத்து பயிற்சி பட்டறை

268

தோல்பாவைக் கூத்து பயிற்சி பட்டறை

மிகவும் சுவாரசியமான இக்கலை வடிவம் குறித்து அறிய மற்றும் தோல்பாவைகளை உங்கள் கைகளால் செய்ய நல்லதோர் சந்தர்ப்பம்..

இக்கலைவடித்தின் மூலமாய் அமையும் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கலைஞர் கலைவளர்மணி முத்துசந்திரன் இணையவழியில் எம்மோடு இணையும் இந்தப் பயிற்சிப் பட்டறையைத் தவறவிடாதீர்கள்!

FREE ZOOM EVENT
MEETING ID: 814 0719 3075