பாரதி பள்ளியில் 2022ம் ஆண்டின் இரண்டாவது நாடக விழா

0
302

பாரதி பள்ளியில் 2022ம் ஆண்டின் இரண்டாவது நாடக விழா ஜுன் 12 ம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. இவ்விழாவில் Dandenong, Berwick வளாகங்களின் இளைய மாணவர் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.