cuckold-dating-de visitors

  No posts to display

  Latest news

  டன்க்லி பிரிவில் தொடங்குகியுள்ள எம்பி பதவிக்கான தேர்தல்

  டன்க்லி தொகுதியில் உள்ள ஒரு நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. டன்க்லி தொகுதியில் உள்ள ஒரு நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. தொழிலாளர்...

  கப்பலில் சிக்கியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் – எடுக்கப்படவுள்ள முடிவு

  ஏற்றுமதிக்காக தயாரிக்கப்பட்ட கப்பலில் சிக்கிய ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. செங்கடலில் பாதுகாப்புக் கவலைகளுக்கு மத்தியில்...

  ஆஸ்திரேலியாவில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு வெளியான ஒரு முக்கிய தகவல்

  அவுஸ்திரேலியாவில், தாங்கள் ஈடுபட்டிருந்த வேலையை மாற்ற முயற்சித்தவர்களின் சம்பளம் அதே வேலையில் தங்கியிருப்பவர்களை விட 1.6 சதவீதம் அதிகம் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பணி மாறியவர்களின் சம்பளம்...

  Must read

  டன்க்லி பிரிவில் தொடங்குகியுள்ள எம்பி பதவிக்கான தேர்தல்

  டன்க்லி தொகுதியில் உள்ள ஒரு நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏற்கனவே...

  கப்பலில் சிக்கியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் – எடுக்கப்படவுள்ள முடிவு

  ஏற்றுமதிக்காக தயாரிக்கப்பட்ட கப்பலில் சிக்கிய ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து...